ผอ.กฌป.สก.ทบ.พบปะผู้นำชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 74

วันที่ 17 ส.ค.64 ผอ.กฌป.สก.ทบ.พบปะผู้นำชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 74 เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีความกังวลว่าบ้านของตนอยู่ใกล้เตาเผาศพ อาจเป็นต้นเหตุหนึ่งของการติดเชื้อโรคที่กำลังระบาดในชุมชน โดยได้ชี้แจงกับผู้นำชุมชนว่าเตาเผาของวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ จึงไม่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อโควิค 19 แน่นอน จากนั้นได้มอบหน้ากากอนามัย และได้แจ้งให้ให้ทราบถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้นำชุมชนดังกล่าวมีความเข้าใจและจะนำความไปบอกคนในชุมชนให้ทราบต่อไป