สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ส่งยาและอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่และร้านสปา BTS ชิดลม จำนวน 6 ครัวเรือน