สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนพระเจน ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม และศูนย์พักคอยรร.เตรียมอุดมศึกษา? รวมจำนวน 2 ครัวเรือน 1 ศูนย์?พักคอย