กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน ณ สวนหลวง ร.9

วันที่ 13 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน ณ สวนหลวง ร.9