กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันพุธ?ที่ 11 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนพระเจน และชุมชนร่วมฤดี รวมจำนวน 7 ครัวเรือน และ 1 แคมป์คนงาน