กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันพุธ?ที่ 11 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่ และเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 7 ครัวเรือน