ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ./หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล ทบ.

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 1000 ผบ.วทบ./หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล ทบ. พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล และ พ.ต.ดร.วีระยุทธ คณะทำงานฯ ได้เดินทางมาเข้าพบ จก.สก.ทบ. เพื่อหารือแนวนโยบายการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เดินทางมาเยี่ยมชม พร้อมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล กอท.สก.ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ, รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. และ หน.ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล ให้การต้อนรับ