ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสา หน่วย สก.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสา หน่วย สก.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 144 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 59 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 59 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 2 นาย สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ส่ง ชุดยาให้ ผป.HI จำนวน 2 คน แขวงรองเมือง และกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 คน สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 15 คน แขวงลุมพินี เวลา 1300 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 6 คน สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ตรวจคัดกรองเชิงรุก คนไร้บ้าน ร่วมกับ พม. ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 120 คน (ผลบวก 35 คน) และส่งเข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) - สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว 1) เวลา 0800 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คน(ช.2, ญ.2, ด.ช.1) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน และ ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ไปจุดตรวจ swab วัดยาง ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง 2) เวลา 1300 รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 2 คน(ช.2) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ไปส่งยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 3) เวลา 1400 รับ-ส่ง ผู้ป่วยจำนวน 10 คน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังศูนย์พักคอยเขตพระนคร วัดอินทรวิหาร 4) เวลา 1600 รับ-ส่ง ผป. จำนวน10 คน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู(บางกอกน้อย) เวลา 1330 เข้าร่วมประชุม VTC แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับจุดบริการ ปชช. โดยมี รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.เป็นประธาน เวลา 1600 ประสานการรับ ผู้ป่วยเข้าใหม่ และจำนวน ผู้ป่วยปัจจุบัน ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 1630 เข้าร่วมประชุม VTC ชี้แจงการปฏิบัติและบริหารงานร่วมกับเขตต่างๆ ผ่าน link โดยมี เลขานุการ ศปก.ศูนย์บูรณาการ เป็นประธาน