กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี และศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

เมื่อวัน?ที่ 10 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี และศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 10 ครัวเรือน ในเขตปทุมวัน กทม.