กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวัน?ที่ 9 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 13 ครัวเรือน ในเขตปทุมวัน กทม.