กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19

วันที่? 7 ส.ค. 64 เวลา 15:00 น. กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ศพที่? 594 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม.