พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะ มอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะ มอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด โดยมี พันเอกสุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ