จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation

เมื่อวัน?ที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการและ กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่ และเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม.