เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ.พร้อมกำลัง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพภรรยา จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ก้านจักร และได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม ให้กับ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ก้านจักร จำนวน 6,000 บาท