กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19

วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 15:00 น. กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ศพที่ 575 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดโสมนัสวิหาร กทม.