กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์ จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์ จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน