ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี

ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี เพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 3 ส.ค.64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 6 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 6 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (จากผู้ป่วยเขียวเป็นเหลือง) จำนวน 6 ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ - ประสาน ศูนย์เคลื่อนย้ายกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 6 คน(ชาย 3, หญิง3) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส และวัดดวงแข เวลา 0830 ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ