กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การบริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in) ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 912 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 169 คน 3.รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 35 คน 4. รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 134 คน