กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการออมทรัพย์ จัดกำลังพล 3 นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการออมทรัพย์ จัดกำลังพล 3 นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ณ อาคาร TGN ชั้น 1 ททบ. เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด19