ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพบกและประชาชนที่มีญาติเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพบกและประชาชนที่มีญาติเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทราบอีกครั้ง กองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือจัดการศพซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบครบวงจร โดย”ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” เริ่มตั้งแต่ การจัดรถพร้อมหีบศพไปรับศพจากสถานที่ที่เสียชีวิต นำมาประกอบฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของกองทัพบก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน อย่างสมเกียรติ และถูกต้องตามหลักของศาสนา โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก โทร 020927766 หรือ โทร 022705685-9