ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 9.89แสนบาทติดต่อ พ.อ.อนันต์ รักษาวงศ์ 0611649395