ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาทติดต่อ โทรศัพท์,LINE ID 0863167417