การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานฯ