พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ.

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสม.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กสม.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔