พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ. โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔