พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ.

พ.อ. สุภร สัมมา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔