พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔