ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางคำมวล จารุวรรณรัตน์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางคำมวล จารุวรรณรัตน์ มารดาของ จ.ส.อ. สวเรศ จารุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง พลขับ กธก.สก.ทบ ชรก.กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.ลำปาง