พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๔