รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔