พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ณ บก.บชร.3 และ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ณ บก.บชร.3 และ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 โดยมี พ.อ.ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์ รอง ผบ.บชร.3/รอง ผบ.หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 และ พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว เสธ.บชร.3/ผจก.กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ให้การต้อนรับ เมื่อ 23 มี.ค.64 ณ ทภ.3 จว.พ.ล.