พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.อ.ญ. น้ำอ้อย ฯ และ พ.ท. พลวัจน์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ สุคนธ์ ขำสกุล

พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.อ.ญ. น้ำอ้อย ฯ และ พ.ท. พลวัจน์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ สุคนธ์ ขำสกุล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน จว.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 1600