พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน สก.ทบ. ประจำปี 2564 ณ อาคาร บก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64