พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๔