ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องพิธีการ

กอท.สก.ทบ.ขอแสดงความยินดีกับ จ.ส.อ.พยุง สุขแพทย์ เสมียน กอท.สก.ทบ. ที่ได้รับยศสูงขึ้น โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๔