พิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๔