พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศกีฬาหมากรุกไทยชิงชนะเลิศกองทัพบก

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศกีฬาหมากรุกไทยชิงชนะเลิศกองทัพบก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค. 64 ณ ทภ.2 จว.นครราชสีมา