ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกำลังพล มทบ.32

วันที่ 11 มี.ค.64 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกำลังพล มทบ.32 จว.ลำปาง