พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน ให้แก่กำลังพลที่ปลดพิการฯ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน ให้แก่กำลังพลที่ปลดพิการฯ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔