พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลที่มีคู่สมรสที่ทุพพลภาพ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลที่มีคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔