พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมเส้นทางรถไฟ ณ บริเวณริมทางรถไฟ หน้า บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔