พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานหนังสือประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานหนังสือประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๔