พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ 8 มี.ค. 64