การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นประธานฯ และมี จก.สก.ทบ., รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ. และ ผอ.กอท.สก.ทบ. เข้าร่วม