พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ. กฌป.สก.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร กฌป.สก.ทบ. ได้นำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยม พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์

วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 1430 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ. กฌป.สก.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร กฌป.สก.ทบ. ได้นำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยม พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ ข้าราชการ กฌป.สก.ทบ. ณ รพ.รามาธิบดี