ขณะนี้เบอร์โทรภายใน ทบ. เสีย

ขณะนี้เบอร์โทรภายใน ทบ. เสีย อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม