ประกาศ ! ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารบกและกองการออมทรัพย์

ประกาศ ! ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารบกและกองการออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64