พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1)/ประธาน คอทบ. ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คอทบ. ครั้งที่ 1/2564

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1)/ประธาน คอทบ. ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คอทบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการฯ , รอง จก.สก.ทบ.(2)/กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ และ ผอ.กอท.สก.ทบ./กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย