พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๔

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เมื่อ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐