การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ 1/2564

การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นประธานฯ